Σχεδιασμός και Διαχείριση Εργων

 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Κομποστοποίηση
 • Βιομάζα
 • Ενεργειακά κτίρια μηδενικής κατανάλωσης
 • Χαμηλής κατανάλωσης κοινόχρηστοι χώροι
 • Φωτοβολταικά
 • Αυτόνομα κτίρια

 

Ενέργεια
 
Δεδομένου ότι η πιο σημαντική πηγή ενέργειας στο εγγύς μέλλον θα είναι η ενεργειακή απόδοση, έχουμε αναπτύξει εργαλεία και λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των διαδικασιών τους.

 
 

Διαχείριση Απορριμμάτων

 • Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Οργανικών Αποβλήτων.
 • Διαχωρισμός στην Πηγή.
 • Κατάρτηση σχεδίου Διαχωρισμού στην Πηγή
 • Οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή και επέκταση του σχεδίου χωριστής συλλογής.
 • Παροχή συμβουλών, κατάρτισης και στήριξης για την ενθάρρυνση της πρόληψης και της ανακύκλωσης.
 • Έλεγχοι Αποβλήτων.
 • Σχέδια ανάκτησης και επεξεργασίας.
 • Υποστήριξη και παροχή συμβουλών

 

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων.
  • Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών G.I.S.
  • Αναβάθμιση εφαρμογών G.I.S.
 • Εφαρμοσμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων.
  • Ενσωμάτωση μοντέλων Λ.Α. στην διαδικασία.
 • Διάδοση Αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση εφαρμογών.
  • Ευαισθητοποίηση του target group.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

    

Αναπτυξιακά Προγράμματα

 • Συμμετοχή σε έργα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο
 • Εξασφάλιση επιδοτήσεων
 • Διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγήσεων
 • Εφαρμογή σχεδίων
 • Διαπραγματεύση της συμβάσεων


 

 

Σχεδιασμός & Διαχείριση Εργων

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και την ίδια τους την ύπαρξή μέσα από μια αναπόφευκτη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση.

Από το σχεδιασμό ενός κτιρίου ή ενός δημόσιου ανοιχτού χώρου έως και το σχεδιασμό μίας μαρίνας, μιας μονάδας κομποστοποίησης ή μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με τη χρήση βιοαερίου, στην iDesign παρέχουμε τις βελτιστες λύσεις σύμφωνα με την τελευταία λεξη της τεχνολογίας σε σχεδιαστικο και τεχνικό επίπεδο εναρμονισμένες με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας.

Σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, η iDesign εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αυτό είναι το σημείο τομής:

 • των αναγκών του συγκεκριμένου πελάτη,
 • της ενσωμάτωσης των αρχών της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας αειφόρου σχεδιασμού
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα και την επικείμενη νομοθεσία και
 • την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσημων πόρων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα CAPEX, αλλά και τα OPEX του κάθε έργου.

Η εγγύηση για την επιτυχία των έργων μας είναι η ομάδα μας, με αξιοσημείωτη ιστορία και επιδόσεις. Μηχανικοί από διάφορους τομείς και με διαφορετικό υπόβαθρο, οικονομολόγοι, ειδικοί στο σχεδιασμό προϊόντων και προγραμματιστές λογισμικού θα γίνουν η ομάδα υλοποίησης του έργου σας, επειδή θεωρούμε οτι το έργο σας είναι και δικό μας έργο!

Τομείς εξειδίκευσης:

 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Κομποστοποίηση
 • Βιοαέριο
 • Κτίρια Χαμηλής και Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος δημόσιοι χώροι
 • Σταθμοί Φωτοβολταϊκών
 • Αυτόνομα Κτίρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας

Ενέργεια

Ως ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους του πλανήτη μας , η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Ταυτόχρονα, μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβής για το οικοσύστημά μας, καθ’ότι οι συμβατικοί τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας προκαλούν την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στο σχεδιασμό έργων υποδομής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, Εγκαταστάσεις Βιοαερίου και Αιολικών Πάρκων, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από την προκαταρκτική μελέτη και την μελέτη σκοπιμότητας  εώς τον λεπτομερή σχεδιασμό, την αδειοδότηση και τη διαχείριση του έργου.

Δεδομένου ότι η πιο σημαντική πηγή ενέργειας στο εγγύς μέλλον θα είναι η ενεργειακή απόδοση, έχουμε αναπτύξει εργαλεία και λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των διαδικασιών τους. Σχεδιάζουμε κτίρια χαμηλής και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων να  μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση των επιχειρήσεων τους. Διεξάγουμε μελέτες ενεργειακής κατανάλωσης και προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τους βιομηχανικούς πελάτες μας και τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές  εμπορικών κτιρίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας

Διαχείριση Απορριμμάτων

Είτε πρόκειται για την οργάνωση μιας υπηρεσίας συλλογής, είτε σχεδιάζοντας τη βελτιστοποίηση αστικών ή βιομηχανικών συστημάτων συλλογής, είτε δημιουργώντας κανάλια ανάκτησης ή ακόμα σχεδιάζοντας μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, στόχος μας είναι η παροχή λύσεων αιχμής αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε επίπεδο σχεδιαστικό και συμβουλευτικό. Αξιολογούμε τις ανάγκες σας, ώστε να σχεδιάσουμε την πιο κατάλληλη λύση.

 • Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων: Από την λεπτομερή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τον προσδιορισμό των αποβλήτων και τις συνιστώσες του και τις πιθανές ροές προς αξιοποίηση μέχρι το σχεδιασμό ενός βέλτιστου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις που βοηθούν τους δήμους και τους ιδιωτικούς οργανισμούς να μειώσουν το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων τους, να  ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Οργανικών Αποβλήτων: Τα οργανικά απόβλητα είναι συνήθως το μισό του συνολικού βάρους των Στερεών Αστικών Αποβλήτων (ΣΑΑ) και παράγουν τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι οδηγίες της ΕΕ, οι εθνικές Νομοθεσίες για τα απόβλητα και η αύξηση του φόρου για την υγειονομική ταφή μας οδηγεί σε χωριστή συλλογή και επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων κομποστοποίησης και συστημάτων αιχμής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.
 • Διαχωρισμός στην Πηγή: Για να επιτευχθούν οι στόχοι για την εκτροπή  των οργανικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής (5% το 2015 και 10% το 2020), τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προωθήσουν και να εφαρμόσουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων. Βοηθάμε τις δημοτικές αρχές να θεσπίσουν και να επιτύχουν τους στόχους αυτούς:
 • Κατάρτηση σχεδίου Διαχωρισμού στην Πηγή
 • Οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή και επέκταση του σχεδίου χωριστής συλλογής.
 • Παροχή συμβουλών, κατάρτισης και στήριξης για την ενθάρρυνση της πρόληψης και της ανακύκλωσης.
 • Έλεγχοι Αποβλήτων: Πλήρης ανάλυση του κύκλου των αποβλήτων από τη διαλογή και τις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας για να εντοπιστούν τα περιθώρια βελτίωσης.
 • Σχέδια ανάκτησης και επεξεργασίας προσαρμοσμένα στην ποσότητα και την φύση των αποβλήτων (επικίνδυνα ή μη, ανακτήσιμα ή όχι).
 • Υποστήριξη και παροχή συμβουλών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας

Πληροφοριακά Συστήματα

Τα συστήματα πληροφοριών την τελευταία κυρίως δεκαετία προέκυψαν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιστήμη των υπολογιστών και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες έχει γίνει πλέον επιτακτική. Η ομάδα μας μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη εξυπηρετώντας ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματικού χώρου από μία μικρή επιχείρηση έως μια μεγάλη βιομηχανία και έναν Ο.Τ.Α.

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων.
  • Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών G.I.S.
  • Αναβάθμιση εφαρμογών G.I.S.
 • Εφαρμοσμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων.
  • Ενσωμάτωση μοντέλων Λ.Α. στην διαδικασία.
 • Διάδοση Αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση εφαρμογών.
  • Ευαισθητοποίηση του target group.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Μετατρέπουμε τα Δεδομένα σε Πληροφοριές...

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  η iDesign, εξειδικευεται στην παροχή υπηρεσιών με εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε Δήμους, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με σκοπό

 • την συμμετοχή σε έργα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο
 • την εξασφάλιση επιδοτήσεων
 • την διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγήσεων
 • την εφαρμογή σχεδίων
 • την διαπραγματεύση της συμβάσεων

Η ομάδα μας συνδυάζει την τεχνογνωσία σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους τύπους των προγραμμάτων χρηματοδότησης όπως οι επιχορηγήσεις σε μετρητά, τα χαμηλότοκα δάνεια και οι φορολογικές πιστώσεις.

Οι βασικότεροι τομείς μας είναι:

 • Δημόσιος Τομέας: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα, Κεντρική Κυβέρνηση
 • Ενέργεια: Παραγωγή, Διανομή, Υπηρεσίες, Μεταφορές
 • Περιβάλλον: Διαχείριση Αποβλήτων, Νερό, Περιβαλλοντικές Υποδομές
 • Ιδιωτικός Τομέας: Τουρισμός, Γεωργία.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα για τις διάφορες επιδοτήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας